Užitková keramika

Keramika vhodná na použitie do kuchyne. Na zalievanie horúcou vodou alebo do trúby na zapekanie. Užitková keramika je vypálená na tzv. vysoký výpal ( 1230 C ). Používam nemeckú hlinu aj glazúru, ktoré boli preskúšané v laborátoriách Úradu verejného zdravotníctva v Poprade, kde vyhoveli slovenským a EU normám.

Protokol o vykonaní skúšok TU.