Sety na víno

6 ks POHÁROV, ALEBO ČIAŠ BUĎ S DŽBÁNOM, ALEBO S NÁDOBOU NA ĽAD, ALEBO OBOMA 🙂

od 30 eur

IMG_4251 IMG_4252

IMG_2859 IMG_2851 IMG_2847 IMG_2902 IMG_2897